There was an error in this gadget

แมว-โรคเอดส์แมว
แมว-โรคเอดส์แมว

กิดจากการติดเชื้อไวรัส FIV ในกลุ่ม retrovirus แมวป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอดส์แมวจะมีขบวนการก่อโรคที่คล้ายคลึงกับในคน คือ การกดภูมิคุ้มกันของร่างกาย อาการที่พบมักแบ่งออกได้เป็นสามระยะคือ ระยะแรก ภายหลังการติดเชื้อในช่วง 2-3 วันหรืออาจนานถึง 1-2 สัปดาห์ แมวจะมีไข้ ต่อมน้ำเหลืองตามร่างกายมีการขยายใหญ่ รวมทั้งมีการลดต่ำลงเม็ดเลือดขาวในกระแสเลือด ระยะที่สอง ภายหลังจากการแสดงอาการในระยะแรก แมวป่วยที่ได้รับการติดเชื้อมักอยู่ในระยะที่ไม่แสดงอาการ แต่มีเชื้ออยู่ในร่างกาย รวมทั้งสามารถแพร่เชื้อสู่แมวปกติได้ แมวบางตัวสามารถมีอาการอยู่ในระยะนี้ได้นาน และอาจนานถึงหลายปี ระยะสุดท้าย แมวป่วยจะแสดงอาการป่วยที่ไม่ระบุแน่ชัด ขึ้นอยู่กับระบบที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้เนื่องจากการลดต่ำลงของระดับภูมิคุ้มกันในร่างกาย ระบบการทำงานของอวัยวะที่สามารถพบความผิดปกติได้แก่ ระบบปัสสาวะ ช่องปาก เหงือก ระบบทางเดินหายใจ แมวป่วยมักจะแสดงอาการป่วยเรื้อรังและมีชีวิตได้เพียงไม่นานภายหลังการป่วยระยะนี้ 
       
        การติดต่อของโรคเอดส์แมวจะผ่านการสัมผัสเลือดหรือน้ำลายของแมวป่วย ส่วนใหญ่มักจะพบในแมวเพศผู้ที่มีพฤติกรรมเที่ยวนอกบ้านและต่อสู้กับแมวตัวอื่นเพื่อแย่งชิงอาณาเขตหรือแมวเพศเมียที่เป็นสัดนอกจากนั้นยังพบการติดต่อของโรคเอดส์แมวผ่านการให้น้ำนมหรือจากแม่แมวสู่ลูกแมวได้ การตรวจวินิจฉัยทำโดยการตรวจเลือดและการตรวจหา antibody ต่อเชื้อไวรัสเอดส์แมวซึ่งปัจจุบันมีการทำในรูปแบบ test kit การตรวจดังกล่าวอาจให้ผลบวกในลูกแมวได้รับน้ำนมเหลืองจากแม่แมวที่ป่วยด้วยโรคเอดส์แมว ในกรณีนี้ควรทำการตรวจซ้ำอีกครั้งหรือช่วงอายุประมาณ 6 เดือนขึ้นไป การรักษาและการป้องกันการรักษาโรคเอดส์แมว เนื่องจากเอดส์แมวเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่การใช้ยาต่างๆ สามารถช่วยให้แมวมีอาการทั่วไปดีขึ้นได้ และลดการติดเชื้อแทรกซ้อนต่างๆ การดูแลทั่วไปเป็นวิธีสำคัญสำหรับแมวป่วย ควรป้องกันแมวป่วยให้หลีกเลี่ยงการเที่ยวนอกบ้าน การเสริมระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยให้สารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอแก่แมวป่วย เป็นต้น


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment

My Blog List

Labels

กระต่าย - กระต่ายท้องอืด กระต่าย - จะผสมกระต่ายเมื่ออายุเท่าไหร่ กระต่าย-ดูแลกระต่ายท้อง กระต่าย-สายพันธุ์เนเธอร์แลนด์ ดวอฟ กระต่าย-สายพันธุ์พันธุ์อเมริกัน ฟัซซี่ ลอป กระต่าย-สายพันธุ์พันธุ์ฮอลแลนด์ ลอป การดูเพศกระต่าย ชูการ์ ไกลเดอร์ (sugar glider) ชูการ์ ไกลเดอร์ (sugar glider) - สายพัพธุ์ ชูการ์ไกลเดอร์ พันธุ์กระต่าย แมว - 4 สายพันธุ์แมวไทยที่เหลืออยู่ แมว - โรคช่องท้องอักเสบติดต่อในแมว หรือเรียกสั้นๆ FIP แมว-โรคติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจของแมว แมว-โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา แมว-โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบ แมว-โรคเอดส์แมว รวมโรคน้องกระต่าย หนูแก๊สบี้-พืชที่เป็นอันตรายกับหนูแก๊สบี้ หนูแก๊สบี้-โรคคอเอียง หนูแก๊สบี้-สายพันธุ์หนูแก๊สบี้