แมว - 4 สายพันธุ์แมวไทยที่เหลืออยู่สายพันธุ์แมวไทยที่เหลืออยู่

ในรัชกาลที่ 5 เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แมวไทยพันธุ์แท้เลี้ยงกันน้อยลงและมีไม่กี่ สายพันธุ์เพราะว่าแมวไทยจะเลี้ยงกันแต่ในวังเท่านั้น ประชาชนคนธรรมดาไม่มีสิทธิ เลี้ยงแมวไทยได้เลยโดยเฉพาะแมวไทยพันธุ์ขาวมณีเป็นแมวที่รัชกาลที่ 5 ทรงโปรด เป็นอย่างมากจะไม่ยอมให้ใครไปเลี้ยงและแมวไทยพันธุ์วิเชียรมาสกก็เลี้ยงอยู่แต่ในวัง เช่นกัน รัชกาลที่ 5 ได้ทรงให้แมวไทยวิเชียรมาสเป็นของที่ระลึก 1 คู่แก่กงศุลชาวอังกฤษ
ปี พ.ศ.2428 ทำให้คนต่างชาติได้รู้จักแมวไทยเป็นครั้งแรก

          ต่อมาภายหลังรัชกาลที่ 5 สวรรคตสิ้นพระชนม์ แมวไทยที่เลี้ยงอยู่ในวังและที่เหลือ อยู่ได้ถูกลืม มองข้ามความสำคัญไม่เอาใจใส่ดูแลแมวไทยเหมือนแต่ก่อนเป็นเหตุให้้แมวไทยเดิมที่เคยอาศัยอยู่แต่ในวัง ได้กระจัดกระจายมีอยู่ทั่วไปตามวัด สถานที่ต่างๆ และไม่มีใครเป็นเจ้าของแมว ปล่อยให้แมวอยู่กันแบบตามมีตามเกิด จนทำให้แมวไทยผสม พันธุ์กันข้ามสายพันธุ์ ลูกที่ออกมาเป็นแมวลูกผสมซึ่งไม่มีคุณค่าอะไรเลย1.แมวสีสวาด(โคราช)

          ในตำราแมวไทย เรียกแมวสีสวาดว่าแมวมาเลศ หรือ ดอกเลา มีถิ่นกำเนิดที่โคราช จ.นครราชสีมา ซึ่งชาวโคราชให้ความสำคัญมาก โดยเฉพาะในงานพิธีสำคัญๆ เช่น พิธีแห่นางแมว เลือกเอาแมวสีสวาดเพราะว่าสีของ แมวสีสวาด เหมือนกับท้องฟ้าจมผ่าน เมฆฝนตอนฟ้าครึ้ม ชาวโคราชจะถือว่าแมวสีสวาดเป็นแมวแห่งโชคลาภเป็นแมวทำโชค เนื่องจากปลายขนจะมีสีบรอน หมายถึงทรัพย์สินเงินทอง และนำมาซึ่งความสุขสวัสดิ มงคลแก่ผู้เลี้ยง


 สี    มีลักษณะเหมือนกับพืชและผลไม้ มีชื่อว่า สวาดจะมีสีเทาอมเขียว

 ตา   เปลี่ยนไปตามอายุตอนเป็นลูกแมวตาจะมีสีฟ้าแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้ม เมื่อโตขึ้น และจะเปลี่ยนเป็นสีสดใสเมื่อโตเต็มที่ตาจะมีอยู่ 2 สี สีเขียวมรกต หมายถึง ความอุดมของพืชพันธุ์ธัญญาหาญ และสีทองหรือทองคำ หมายถึง รวงข้าวตอนแก่ ส่วนหน้าตาของแมวสีสวาดคล้ายกับรูปหัวใจ

อุปนิสัยแมวโคราช แมวโคราชมีนิสัยที่แตกต่างจากแมวสายพันธุ์อื่นอย่างเห็นได้ชัด แมวโคราชจะมีนิสัยค่อนข้างฉลาด จำแม่น ขี้ประจบ ถ้าหากเรานำแมวโคราชไปปล่อยในต่างสถานที่ แมวฯ สามารถที่จะกลับมาที่บ้านของตัวได้ มีนิสัยคล้ายสิงห์โต จะสร้างอาณาจักรของตัวเองโดยการฉี่รอบสถานที่อยู่อาศัย แมวต่างถิ่นที่เป็นตัวผู้จะไม่ให้กล้ำกลายเข้ามา ยกเว้นตัวเมีย ตัวเมียถ้าหากอยู่รวมกันเป็นฝูงจะแบ่งชั้นวรรณะกัน ถ้าหากเราให้อาหารรวมกัน ตัวที่เป็นจ่าฝูงจะกินอาหารก่อน และไล่รองลงมา แต่การเลี้ยงลูกกลับมีนิสัยเหมือนสิงห์โต ตัวเมืองจะช่วยกันเลี้ยงลูก แมวถึงแม้ไม่ใช่ลูกของตัวเอง แม้แต่อาหารก็จะให้ลูกแมวกันก่อนแล้วค่อยกินทีหลัง แม่แมวจะฝึกลูกของตัวเองในการดำรงชีพ และป้องกันตัวโดยการสัตว์เล็กมาให้หยอกเล่นเป็นการฝึกการหาอาหารและป้องกันตัวเอง แมวโคราชมีนิสัยที่จะเจ้าของแม่นมาก ถ้าคนแปลกหน้าเข้ามาจะไม่ไว้วางใจหรืออาจจะขู่เลย แต่ถ้าเป็นเจ้าของจะวิ่งมาเคล้าแข้งเคล้าขา ประจบสอพล

ความเชื่อ คนในสมัยโบราณมีความเชื่อว่า แมวสีสวาดเป็นแมวนำโชคลาภของคนโคราช และคนเลี้ยงทั่วๆไป จะนำมาซึ่งความสุขสวัสดิมงคลแก่ผู้เลี้ยง แมวสีสวาดเคยประกวด ชนะเลิศในระดับโลกมาแล้วในปี 2503 อเมริกา เป็นแมวตัวเมียชื่อว่าสุนัน และเป็นที่นิยม ของชาวต่างประเทศมาก จึงนับว่าแมวไทยได้ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศเป็นอันมากแมวสีสวาด 2.แมววิเชียรมาส

           ในสมัยโบราณเชื่อกันว่าแมววิเชียรมาส เป็นแมวที่เลี้ยงกันเฉพาะในวัง หรือตามบ้าน เจ้าขุนมูลนายเท่านั้น และคนโบราณยังเชื่อว่าถ้าใครเลี้ยงแมววิเชียรมาสจะพบกับทรัพย์ สมบัติมากมาย แมววิเชียรมาสเป็นแมวพันธุ์แรกที่คนต่างชาติรู้จัก ชาวต่างประเทศ จะเรียกว่า ไซบิสแคท คือ แมววิเชียรมาสอย่างเดียว และบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็น แมวเก้าแต้ม แต่ไม่ใช่ เหตุที่เรียกว่าแมวเก้าแต้ม ก็เพราะว่าลักษณะที่ตัวจะมีสีชาหรือ สีอ่อนๆ หรือสีน้ำตาลอ่อน และที่อวัยวะ 8 แห่ง หรือ 9 แห่ง จะมีสีเข้มเป็นสีน้ำตาลแก่ หรือน้ำตาลไหม้ มีหู 2 ที่ขา 4 และที่หาง 1 ที่หน้า 1 ในตำรามีแค่ 8 แห่ง แต่ปัจจุบันนี้ เพิ่มอีก 1 แห่งตรงอวัยวะเพศไม่ว่าตัวผู้หรือตัวเมียก็เลยเป็น 9 แห่ง คนทั่วไปเลยอาจจะ เรียกว่าแมวเก้าแต้ม

           ตา  ของวิเชียรมาส จะเป็นตาสีฟ้าสดใสน สียิ่งเข้มยิ่งดี ตาจะไม่เปลี่ยนไปตามวัย

           ขน จะเปลี่ยนไปตามวัยตอนคลอดเกิดมาใหม่ๆ ขนจะเป็นสีขาว พอไดสัก 1 สัปดาห์ ขอบหูจะเริ่มเป็นสีดำ พอต่อมาขากับหางจะมีสีเข้มขึ้น ตัวจากสีขาวจะเริ่มออกเป็นสีนวล พออายุตั้งแต่ 5 เดือนถึง 1 ขวบ มันจะอยู่ในวันที่สวยที่สุด

        หาง หางยาว ปลายแหลมชี้ตรง โคนหางใหญ่และค่อยๆ เล็กเรียวกลมไปจนสุดปลายหาง ขายาวเรียวได้สัดส่วนกับลำตั

           ในการประกวด แมววิเชียรมาสที่มีอายุมากจะสู้ตัวที่มีอายุน้อยๆไม่ได้ คือ ช่วง 7 เดือนขึ้นไปจะสวยมาก พอแมวอายุสัก 1-2 ปี แมวจะเปลี่ยนขนใหม่จากเป็นสีเข้มจะกลับมา เป็นสีนวลสวยเหมือนตอนแรกๆอีกครั้งในปี พ.ศ.2428 แมววิเชียรมาศก็ไปประกวด ที่ต่างประเทศในรัชกาลที่ 5 ทรงให้แมววิเชียรมาสเป็นของขวัญแก่กงศุลชาวอังกฤษ และได้ให้แมวแก่น้องสาวในงานเลี้ยง พออีก 1 ปีก็ได้มีการประกวดแมวที่ซีซ่าพาเลซ ผลการประกวดแมววิเชียรมาสได้ที่ 1 หลังจากนั้นชาวต่างประเทศก็ได้รู้จัก แมววิเชียรมาส ว่าเป็นแมวของไทย
แมววิเชียรมาส3.แมวศุภลักษณ์

 เรียกอีกชื่อว่า แมวทองแดง มีสีทองแดงหรือน้ำตาลแดงเข้มทั่วตัว อาจมีสีเข้มเป็นพิเศษตำแหน่งเดียวกับแมววิเชียรมาศ แมวทองแดงมีรูปร่างขนาดกลาง สง่า น้ำหนักตัวพอประมาณ ขายาวเรียวฝ่าเท้าอวบ ศีรษะค่อนข้างกลมกว้าง ด้วยสีขนออก น้ำตาลเข้ม เหมือนกับสีของทองแดง มีตาสีออกเหลือง หรือ สีอำพัน หนวดมีสีเหมือนลวดทองแดง และบริเวณตามส่วนของร่างกาย เช่นหน้า หู ปลายขา และ หางจะมีสีน้ำตาลเข้มกว่าบริเวณลำตัวทั่วๆไป แมวพันธุ์ศุภลักษณ์จะมีสีสันสะดุดตาอย่างมาก และ มีความสวยงาม สมกับคำว่า "ศุภลักษณ์" ที่แปลว่าลักษณะที่ดี ว่ากันว่าแมวชนิดนี้เป็นแมวที่ได้ติดตามเจ้าของที่เป็นคนไทยซึ่งถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยศึกที่พม่า เมื่อความนิยมได้แพร่หลายมากขึ้น ชาวต่างชาติจึงได้นำไปจดทะเบียนเป็นแมวสายพันธุ์หนึ่งของโลก โดยใช้ชื่อว่า เบอร์มีส (Burmese) แต่ก็เป็นที่รู้กันว่าต้นกำเนิดอยู่ที่เมืองไทย
แมวศุภลักษณ์ เป็นแมวที่มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ อยากรู้อยากเห็น ชอบผจญภัย รักอิสรเสรีเหนืออื่นใด ชอบสนใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว กับคนแปลกหน้าแล้วมันดูจะเป็นแมวที่ร้ายพอสมควร
           ตา เป็นตาสีเหลืองหรือสีเหลืองอมฟ้า แต่จะสู้เหลืองอำพันไม่ได้ และชาวต่างชาติ คิดว่าแมวศุภลักษณ์เป็นแมวของประเทศพม่า แต่จริงๆแล้ว
           แมวศุภลักษณ์เป็นแมวของประเทศไทย แต่แมวของพม่าอาจจะมีลักษณะคล้าย กับแมวศุภลักษณ์ของไทยก็อาจเป็นได้ ชาวต่างชาติจึงเข้าใจผิดเรียกชื่อแมวศุภลักษณ์ ของไทยว่า เบอร์มีสแคท หรือแมวพม่าแมวศุภลักษณ์ในปัจจุบันเป็นแมวที่หายากมาก ในการประกวดแต่ละครั้ง มีจำนวนน้อยมากและเป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศ
           แมวศุภลักษณ์ เป็นแมวโบราณที่บุคคลชั้นสูงมักจะเลี้ยงกัน เพราะเป็นแมวที่ดี ผู้ใดได้ครอบครองจะร่ำรวย และจะความสุข สุขภาพดี การงานรุ่งเรื่อง ดังนั้นบุคคลชั้นสูงในสมัยก่อนจึงนิยมเลี้ยงแมวพันธุ์นี้แมวศุภลักษณ์
4.แมวโกญจา 

          ที่เรียกกันอีกชื่อว่า แมวดำปลอด บางคนเรียกว่าดำมงคล สีดำทั้งตัว มีตาเป็นสีเหลือง อำพัน
 เหมือนสีดอกบวบแรกแย้มหรือสีเหลืองนั่นเอง ลักษณะท่าทาง สง่าเหมือนสิงโต เป็นที่น่าเกรงขามแมวโกญจาดูตามความหมายแล้วแปลว่านกกระเรียน อีกอย่างหนึ่งแปลว่า เสียงดังกึกก้องกังวาลเวลาร้องขน แมวโกญจาจะต้องเป็นขนสั้นบางเป็นระเบียบเรียบร้อย
ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเรียกแมวโกญจาว่าแมวนิลรัตน์ เพราะว่ามีสีดำคล้ายกัน แมวนิลรัตน์นั้นลักษณะสีจะต้องมีดำทุกอย่าง แต่ปัจจุบันนี้ จะดำไม่หมดทุกอย่าง ซี่งเป็นแมว ที่หาได้ง่ายมากที่สุดกว่าทุกสายพันธุ์ที่เหลืออยู่ ราคาไม่แพงเพราะว่าคนไม่นิยมที่จะเลี้ยง เนื่องจากจะสร้างภาพพจน์ให้กับแมวดำว่าเป็นแมวผี ตามตำราคนโบราณ เชื่อว่า "แมวนี้ถ้าเลี้ยงดีจะมีคุณหนังหนาจงเร่งหามาอย่าแคลงสงสัย"แมวโกญจา 


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment

My Blog List

Labels

กระต่าย - กระต่ายท้องอืด กระต่าย - จะผสมกระต่ายเมื่ออายุเท่าไหร่ กระต่าย-ดูแลกระต่ายท้อง กระต่าย-สายพันธุ์เนเธอร์แลนด์ ดวอฟ กระต่าย-สายพันธุ์พันธุ์อเมริกัน ฟัซซี่ ลอป กระต่าย-สายพันธุ์พันธุ์ฮอลแลนด์ ลอป การดูเพศกระต่าย ชูการ์ ไกลเดอร์ (sugar glider) ชูการ์ ไกลเดอร์ (sugar glider) - สายพัพธุ์ ชูการ์ไกลเดอร์ พันธุ์กระต่าย แมว - 4 สายพันธุ์แมวไทยที่เหลืออยู่ แมว - โรคช่องท้องอักเสบติดต่อในแมว หรือเรียกสั้นๆ FIP แมว-โรคติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจของแมว แมว-โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา แมว-โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบ แมว-โรคเอดส์แมว รวมโรคน้องกระต่าย หนูแก๊สบี้-พืชที่เป็นอันตรายกับหนูแก๊สบี้ หนูแก๊สบี้-โรคคอเอียง หนูแก๊สบี้-สายพันธุ์หนูแก๊สบี้